پورتال اینترنتی بیمه سرمد
بيمه نامه مسافرتي خارج از کشور


صدور بیمه نامه مسافرتی خارج از کشور (مرحله استعلام نرخ)

/
/
/
/
حق بیمه
"خواهشمند است اطلاعات زیر را عیناً بر اساس اطلاعات موجود در گذرنامه تکمیل فرمایید"
بیمه گذار

/
/
/
/

بیمه نامه

تایید اطلاعات بیمه گذار
/
/
/
/
بیمه نامه
/
/
/
/
کد رايانه صدور مسافرتي خارج از کشور

بيمه گذار محترم PolicyIssuanceForEndUserVM.Model.BimeGozarText پيشنهاد بيمه نامه مسافرتي شما با کد رايانه PolicyIssuanceForEndUserVM.Model.Id ثبت شد.


جهت پرداخت اينترنتي حق بيمه به مرحله بعد مراجعه نماييد.