پورتال اینترنتی بیمه سرمد
انتخاب نوع طرح
نوع بیمه نامهحق بیمه بدون مالیات و عوارض(ریال)
نوع مورد بیمه تحت پوششخطرات تحت پوششسرمایه(ریال)
اطلاعات بیمه نامه

از تاریخ شروع بیمه نامه

اطلاعات بیمه گذار

/
/
/
/
اطلاعات منزل مسکونی مورد بیمه
سایر مشخصات مورد بیمه
آیا علاوه بر خطرات اصلی ، پوشش های اضافی نیز نیاز دارید؟
انتخابنوع خطر
پیش نمایش بیمه نامه
از تاریخ شروع بیمه نامه
اطلاعات بیمه گذار
/
/
/
/
اطلاعات منزل مسکونی مورد بیمه
سایر مشخصات مورد بیمه
پوشش های اضافی
نوع خطر
دریافت کد رهگیری

کد رهگیری شما جهت پیگیری و چاپ بیمه نامه می باشد.


لطفا از کد رهگیری خود جهت چاپ و پیگیری بیمه نامه استفاده نمایید.

جزئیات بیمه نامه

جهت پرداخت اینترنتی بیمه نامه به مرحله بعد مراجعه نمایید.