پورتال اینترنتی بیمه سرمد
استعلام عمر و سرمايه گذاري

توجه : سرمايه فوت بيمه شده اصلي و فرعي مي بايست از 5 تا 40 برابر حق بيمه سال اول باشد.


* تمامی مبالغ موجود در این استعلام به ریال می باشد.


اطلاعات بیمه شده اصلی
اطلاعات بیمه شده فرعی